Aplikacija Mind-E


Moja saradnja sa niškom ispostavom američke kompanije RCMT-IT se ogledala u psihološkoj podršci zaposlenima kroz radionice prevladavanja stresa i kroz individualni rad (tamo gde je potrebno). Velika je potreba za brigom o mentalnom zdravlju u današnje vreme, a usluge koje ovu brigu mogu da obezbede kroz psihoterapiju i savetovanje, su, na žalost, nedostupne velikom broju stanovništva. Pre svega, zbog finansijskih razloga. Svesni ovoga, odlučili smo da pokušamo da napravimo aplikaciju koja bi bila potpuno besplatna i dostupna na svim mobilnim uređajima, a čiji sadržaj će pokriti najširi dijapazon svakodnevnih psiholoških poteškoća.

Rezultat ove saradnje je aplikacija "Mind-E" (Majndi), u kojoj možete naći psihološke savete za svaki dan. To je prva aplikacija ovog tipa na srpskom jeziku. Svakog dana možete otključati po jednu stavku iz aplikacije, od ukupno 63. Potpuno je besplatna i bez reklama! Sadrži savete i smernice, interesantne činjenice, priče, citate i sl. A tiču se najrazličitijih tema: kontrola besa, iracionalni strahovi, anksiozne misli, motivacija i samopouzdanje, panični napadi, problemi u vezama itd.

Aplikacija ne može zameniti lečenje, psihoterapiju i lični kontakt sa stručnim licem, ali u mnogome može pomoći i pre ili kasnije, ćete dobiti savet koji je primenjliv na neki od vaših ličnih problema.

Ovo je tek prva vaza aplikacije i planiramo da je razvijamo dalje u skladu sa željama i povratnim informacijama klijenata. Zato nam znači da čujemo vaše mišljenje i vaše savete nama!

U daljem tekstu se nalaze linkovi za skidanje

https://apps.apple.com/us/app/mind-e/id1572640012

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindee

https://appgallery.huawei.com/#/app/C104548859


Autor: Stanojević Stevan, 06.08.2021, 00:41:30

Kontakt