Balint radionice u Centru Psihonega


Radionice za prvu grupu su namenjene psiholozima, pedagozima, zdravstvenim i socijalnim radnicima.  Takođe formiramo i grupu nastavnika.
Balint grupa je edukativna trening grupa koja metodološki predstavlja kombinaciju iskustvene i supervizijske grupe.
Grupu čini 8 do 12 članova. U grupi se kroz lično iskustvo uče i treniraju veštine terapijskog odnosa sa pacijentom, odnosno klijentom. Kod nastavnika će akcenat biti na komunikaciji i savetodavnom radu sa kolegama i učenicima.
Rad u Balint grupi je metodološki standardizovan i odvija se preko usmenog prikaza “slučaja” iz svakodnevne prakse pod vođstvom sertifikovanog Balint voditelja. Grupa se sastaje svakog meseca u centru PSIHONEGA u Nišu.

Radionicu vodi Valentina Nikolić, diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut kao i Balint voditelj pod supervizijom dr Mirjane Stojanović-Tasić, psihijatra, porodičnog psihoterapeuta i Balint voditelja, kao i generalnog sekretara Balint društva Srbije.

Prisustvo na radionicama na godišnjem nivou po učesniku je 4.000 dinara.
Prijave na telefon:064/3072820 - Valentina Nikolić ili preko naše stranice www.facebook.com/psihonega/

Više informacija o BALINT RADIONICAMA na https://www.balintsrbija.org/


Autor: Stanojević Stevan, 11.02.2020, 08:55:32

Kontakt