Stanojević Stevan

Biografija:

Stevan Stanojević je zastupnik Centra za psihološku edukaciju "Psihonega" u kome pored zaduženja edukatora obavlja i savetodavni i terapijski rad s klijentima. Za inostranu kompaniju "CGP", radi psihološku podršku zaposlenih kroz kratku, na problem fokusiranu terapiju. U niškoj ispostavi kompanije "RCMT-IT Europe" radi kao spoljašnji saradnik za psihološku podršku zaposlenima i za razvoj aplikacija sa psihološkom tematikom. Aplikacija Mind-E, čiji je autor, je prva aplikacija za psihološko savetovanje na sprskom jeziku.

U Nišu na Filozofskom fakultetu stekao zvanja diplomiranog psihologa (po starom sistemu studiranja, 2012) i master pedagoga (2015), a u Društvu za bihevioralnu teoriju i praksu, zvanja sertifikovanog instruktora asertivnosti (2013) i psihoterapeuta pod supervizijom (2015). Takođe je Shema terapeut pod supervizijom (od 2021).

Od januara 2018, do početka 2021. godine, obavlja preko 80 različitih edukativnih aktivnosti (predavanja, radionice, tribine...), čiji je autor i/ili realizator.

Koordinator i terapeut na projektima "Niste sami" (2019), i "Solidarni odgovor na COVID-19" (2020). Koordinator projekta i moderator tribina u okviru projekta “U odbranu nauke” (2020/2021). Takođe je na različitim projektima bio u ulozi edukatora.

Redovno piše članke za svoj sajt kao i za druge portale i časopise i sarađuje sa medijima kao konsultant povodom psiholoških tema.

Njegovo dosadašnje iskustvo podrazumeva i volontiranje u udruženju osoba sa mentalnim invaliditetom Mir“ iz Pirota i obavljanje poslova školskog pedagoga u OŠ Bratstvo“ u Zvoncu (2016-2018).

Objave

Kontakt