Edukacije potvrđene za drugu polovinu aprila i maj, 2018.


21.04. Priprema za uspešan prvi utisak i razgovor za posao uz elemente poslovne komunikacije

OPIS DOGAĐAJA

Da li znate da imate samo jednu šansu da ostavite prvi utisak? 

Pronadjite lake odgovore na pitanja:

Kako se obući, kako se spremiti za razgovor?

Kakav stav treba zauzeti?

Kako suzbiti stres prilikom poslovnog razgovora?

Do koje mere ići u univerzalnost i zašto je univerzalost opasna?

Koliko je opšta informisanost zapravo bitna?

Koje su najveće greške koje možete napraviti tokom razgovora za posao?

Koje su osnove zdrave poslovne komunikacije?

I na kraju naravno, kako da Vaš CV zaista i bude pročitan?

Predavanje u trajanju od dva sata vodi predavač sa iskustvom: Ivana Jocić Veselić, profesor engleskog jezika i književenosti sa višegodisnjim iskustvom na poslovima odnosa s javnošću i rada sa medijima, organizacije dogadjaja i poslovnog bontona. Biografija u događaju na našoj FB stranici.

 

08.05. Uloga supruge u „održavanju“ braka sa alkoholičarem

OPIS DOGAĐAJA

Alkoholizam predstavlja ozbiljan porodični i društveni problem. Budući da je porodica sistem, alkoholizam jednog člana porodice neretko dovodi do teškoća u porodičnim odnosima i problema u svim aspektima porodičnog funkcionisanja. Žena koja je u braku sa alkoholičarem na različite načine postaje žrtva i nije u mogućnosti da se tako lako otrgne iz tog sistema. Bivajući žrtvom, žena može da razvije nekoliko tipova ponašanja, koja se zbog alkoholizma njenog supruga ustaljuju i koja zapravo dovode do začaranog kruga – održavanja difunkcionalnog braka sa alkoholičarem.

Predavanje je namenjeno svima onima koji bi želeli da saznaju nešto više o specifičnostima „alkoholičarskih“ porodica/brakova, dinamici odnosa u braku sa alkoholičarem, karakteristikama žena koje su u braku sa alkoholičarem, kao i ponašanjima uz pomoć kojih se takav disfunkcionalni sistem i dalje održava.

Predavač: Aleksandra Mihajlović, psiholog i terapeut igrom,

Termin održavanja predavanja: 08.05.2018. od 18 do 19:30 časova.

 

09.05. Detekcija laži pomoću neverbalne komunikacije

Agenda seminara:

-           Uvod: pojam i značaj neverbalne komunikacije

-           Vrste neverbalnih signala

-           Ekspresija emocija

-           Osnove facijalne ekspresije

-           Osnove telesne ekspresije

-           Osnovna pravila prepoznavanja signala

-           Prepoznavanje dominantne figure

-           Indikatori laganja i indikatori istinite izjave

-           Faktori koji utiču na obmanjujuće ponašanje

-           Pravila uspešne procene (pitanja i analiza ponašanja)

-           Proces otkrivanja laganja

-           Kontrolna, irelevantna i relevantna pitanja

-           Vežba – prikaz slučaja od strane edukatorke i saradnika 

Gostujuća edukatorka: Jelena Grozdanović, dipl. psiholog sa obukom u sferi psihologije laganja („Psihologija laganja – detekcija laži i neverbalna komunikacija“, napredni nivo, Institut za bihejvioralnu forenziku – Bačka Palanka)

 

15.05. Psihologija, seksualnost i pornografija u eri interneta

Seminar obrađuje teme:

-Posledice povećane dostupnosti i raznovrsnosti pornografskih sadržaja.

-Seksualna informisanost, zablude i predrasude.

-Najčešći problemi povezani sa seksom.

-Šta je i šta nije zavisnost od pornografije.

-Seksualnost, internet i društvene mreže.

-Pitanja i diskusija prisutnih. 

Edukator: Stanojević Stevan, psiholog i psihoterapeut, biografija dostupna na našem sajtu a i na

www.facebook.com/stevan.stanojevic.5059

 

23.05. Perfekcionizam, opsesivno-kompulsivna ličnost i ospesivno-kompusivni poremećaj

U svakodnevnom govoru ljudi za sebe kažu da imaju „ospesivno-kompulsivni poremećaj“ samo zato što su pedantni, da su „perfekcionisti“, zato što teže estetskom skladu ili da su „opsednuti“ nečim što im se dopada ili nekom idejom.

Često informativni i zabavni portali objavljuju članke koje su pisala i prevodila nedovoljno stručna lica, a sa ciljem da se u njima prepozna što više ljudi, kako bi ti članci bili popularniji. To ljude dodatno zbunjuje po pitanju terminologije i simptoma. Na primer na portalu B92 ispod naslova: „Da li ste opsesivno-kompulsivni?“ stoji podnaslov:

„Da li stalno proveravate da li ste isključili svetlo, imate potrebu da često perete ruke ili ste bezrazložno zabrinuti za bližnje?“

U ovome će se prepoznati masa zdravih ljudi koja proverava da li je isključila svetlo, pere ruke često i brine o bližnjima.

Takođe simptomi OKP-a se u popularnoj kulturi, filmovima i serijama često prikazuju na simpatičan način, iako u kliničkoj praksi mogu da budu sve samo ne smešni i zabavni za osobu koja ima problem.

Kako ne bi dolazilo do ovakvih zabuna, na predavanju se bavimo iz ugla psihologije temama kao što su:

-           Perfekcionizam,

-           opsesija,

-           opsesivno-kompulsivne crte,

-           ospesivno-kompulsivni poremećaj ličnosti,

-           opsesivno-kompulsivna neuroza

-           „kompulsivno“ ponašanje

-           značenje termina,

-           sličnosti i razlike,

-           podvrste poremećaja,

-           učestalost i intenzitet simptoma prisutnih kod osoba bez poremećaja i onih sa poremećajem itd.

 Edukator: Stanojević Stevan, psiholog i psihoterapeut


Autor: Stanojević Stevan, 16.04.2018, 15:36:33

Kontakt

Kontaktirajte nas putem e-pošte (trenutno nije u funkciji)