Drugi blok naših aktivnosti 10.03 - 15.04


15.03. Predavanje: Slika o sebi i poremećaji ishrane. Psiholog Aleksandra Mihajlović je upoznala prisutne sa temama kao što su: Određenje poremećaja ishrane, anoreksija i bulimija, iskrivljena slika o sebi kao prediktor nastanka anoreksije u adolescenciji, uticaj medija na sliku o sebi, razvoj poremećaja ishrane... a interesovanje je bilo ogromno.

17.04. Humanitarna psihokinoteka 2: projekcija filma „The Sunset Limited“, umesto ulaznica smo ponovo sakupljali hranu i donacije za za životinje prihvatnog centra i udruženja za zaštitu životinja “ZooPlanet” iz Niša. Posle filma se povela interesanta filozofska i psihološka diskusija o centralnoj temi koju film obrađuje, a to je samoubistvo.

25. 04. Dve radionice: “Pobedite strepnju i depresivno raspoloženje” održao je Stevan Stanojević, psiholog i terapeut. Na radionicama su prisutni naučili koji misaoni obrasci su karakteristični za osobe sklone depresiji i anksioznim poremećajima, neke psihološke i terapijske metode u borbi protiv strepnje, depresivnog raspoloženja, crnih i stresnih misli, i prošli obuku za korišćenje veb aplikacije samopomoći.

24.03. Predavanje: „Da li govorite jezik vašeg deteta? - Značaj rane interakcije“, Marije Perić, dipl. psihologa, je privuklo veliku pažnju. Na predavanju su obrađene teme : „Šta je rana interakcija i čemu ona služi?“, „Elementi pozitivne rane interakcije“, „Rana interakcije u vrtićima“, „Kako roditelji vide ranu interakciju?“ I posebno bitna tema: „Povezanost rane interakcije i psihomotornog razvoja deteta“ i takođe su prikazani primeri.

01.04 Seminar: Kako prepoznati dete sa traumom? Naš psiholog i terapeut igrom, Aleksandra Mihajlović, je konciznim stručnim izlaganjem odgovorila na bitna pitanja: Šta je psihološka trauma? Koje vrste trauma mogu da se jave kod dece? Kako deca reaguju na stres i kako traume nastaju? Kako prepoznati traumatizovanu decu? Kako se traumatizovana deca ponašaju u igrovnoj situaciji?

04.04. Tribina: Egzistencijalni vakuum savremenog čoveka. Psiholog i terapeut Stevan Stanojević i doktorand filozofije Mladen Radenković su održali tribinu čija centralna tema je egzistencijalistička terapija, a takođe su razmatrane i teme logoterapije i filozofije Viktora Frankla i njegovog boravka u logoru, pedagogije slobodnog vremena, bitnih činioca koji savrmenog loveka dovode do osećaja besmisla života i dr.

15.04. “Sve što treba da znate o napadima panike”, predavanje Danice Vukić koja je doktorand psihologije i psihoterapeut Centra Psihonega. U svom predavanju je iz teorije i psihoterapije precizno interpretirala najkorisnije informacije i savete, kako bi prisutni poneli potrebno znanje i veštine za borbu protiv ozbiljnog i sve češćeg problema dnašnjice - paničnih napada.

15.04. Druga grupa polaznika radionica “Usavršavanje komunikacijskih i socijalnih veština kroz asertivni trening” je imala prvu od tri radionice u kojima su im edukatori Dragana Gavrilović i Stevan Stanojević preneli svoja znanja i veštine asertivne komunikacije.


Autor: Stanojević Stevan, 16.04.2018, 14:19:43

Kontakt

Kontaktirajte nas putem e-pošte (trenutno nije u funkciji)